Läs mer här:

Investeringsområden

Energinätverk

Investeringsverksamhet

 

Mannerheim som affärspartner
Mannerheim Invest har ett långsiktigt perspektiv i sitt ägande och fungerar som ett aktivt stöd i portföljbolagens utveckling. Mannerheim Invest erbjuder stöd, support, ett brett kontaktnätverk, ansvar och kompetens. Entreprenörsanda ligger som grund både hos Mannerheim Invest och hos de tillväxtbolag som ingår i nätverket.