Mannerheim Invest har genom grundarnas bakgrund inom klimat- och energiverksamheter ett särskilt intresse för energiteknikföretag. De företag som ingår i Mannerheim Invests energitekniknätverk har alla en framträdande och drivande roll inom energi- och teknikområdet. Driftsäkra och energieffektiva lösningar, produkter och tjänster går som en röd tråd genom de bolag som ingår i energitekniknätverket. Energieffektivisering tillhör framtiden – både ur en miljömässig och ekonomisk aspekt – och Mannerheim Invest vill vara en aktiv aktör i denna utveckling.

Energinätverket utmärks genom högkvalitativ implementering och informell koordination mellan dotterbolag, särskilt gemensam kundbas, inköp, gemensam utveckling, informationsdelning samt service och installation.

Målet är att bolagen inom energinätverket ska vara enhetliga, visa ett starkt kassaflöde och en låg konjunkturkänslighet.

Merparten av investeringarna är helägda bolag inom Mannerheim Industrier.

Läs mer här:

Investeringsområden

Investeringsverksamhet

• Se även våra bolag Mind Industrial Group och Område Investeringsverksamhet


Tillbaka

 

Företagskategorier
• Business to business (professionella kunder)
• Specialiserade och nischade produkter
• Kapitalkrävande tillväxtbolag
• Hög tillväxtpotential
* - geografiskt
* - produktsortiment
* - nya marknader
• Konsolidering och hög potential för kompletterande förvärv