Mannerheim Invests portföljbolag inom området Investeringsverksamhet tillhör inte en specifik kategori, bransch eller verksamhet. Dessutom skiljer sig mognadsgraden hos de olika bolagen. Det som förenar bolagen är att de leds av ett starkt team med en god affärsidé, och att Mannerheim Invest ser en god framtida investeringspotential i bolagen.

Läs mer här:
Investeringsområden
Energinätverk

Tillbaka

 

Företagskategorier
• Alla branscher
• Varierande likviditetsgrad
• Varierande investeringshorisont
• Utdelningar och avkastning på aktier
• Noterade, onoterade och privata

Investeringskategorier
• Utköp, aktieförvärv
• Venture capital
• Derivat (konvertibler)
• Aktieemissioner
* - garanterade
* - nyemissioner
* - riktade emissioner
• Ombildningar