Mannerheim Invests grundläggande strategi är att investera både i noterade, onoterade och privata bolag med olika mognadsgrad och i oberoende branscher.

 

Se alla bolag inom Mannerheim Invest under Våra bolag.


Läs mer här:

Energinätverk

Investeringsverksamhet

Tillbaka

 

Allmänna kategorier

• Tillväxt i fokus
• Stark marknadsposition och tillväxt
• Starka nyckeltal och starkt kassaflöde
• Kvalitet och engagemang från ledningsgrupp
• Stabilitet – uthållig tillväxt genom konjunkturcykler
• Differentieringsbaserat fokus: tillhandahålla nischprodukter med potential för höga marginaler