Om Mannerheim Invest

De bolag som ingår i Mannerheim Invest representerar ett brett urval av företag inom svenskt näringsliv. Inom Mannerheim Invests nätverk ingår företag där företagsledningen drivs av särskilt stark idékraft och entreprenörsanda.

 

Ledning

Fredrik Mannerheim

VD

Telefon: +46 (0)70-311 0860

fma@mannerheim.se

Född 1978

LinkedIn

Utbildning: MBA inom Financial Management vid Handelshögskolan i Stockholm, civilingenjörsexamen inom energiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan samt en Bachelorexamen inom maskinteknik från University of Western Ontario i Kanada.

Bakgrund: Fredrik Mannerheim har erfarenhet som interim vd för flera bolag inom Mannerheim-gruppen, bl.a. VKG Energy Services AB (publ.) och Enaco AB. Fredrik har dessutom flera års internationell erfarenhet inom MCC-gruppen som produkt- och utvecklingschef samt marknadsansvarig för nya produkter.

 

Anna Lindberg

Ekonomichef

Telefon: +46 (0)72-240 00 23

anna.lindberg@mannerheim.se

Född 1966

Utbildning: Ekonomiutbildning inriktning redovisning, Stockholm

Bakgrund: Anna Lindberg har mångårig erfarenhet av arbete som ekonomi -och redovisningschef i entreprenörsstyrda ägarledda företag. Anna har dessutom flera års erfarenhet av internationella koncernmiljöer bl.a. inom Mobile Climate Control (MCC-gruppen) och den amerikanskt ägda koncernen, ADC. Närmast kommer Anna från MCC (2004 -2012) där hon hade koncerna- och operativa uppdrag både som CFO och koncernredovisningschef med där tillkommande styrelseuppdrag i koncernens svenska och utländska dotterföretag.

 

Kontakta oss

Mannerheim Invest AB

Mailing address: Box 1201, 164 28 Kista

Visiting address: Skalholtsgatan 9

invest@mannerheim.se