Om Mannerheim Invest Group

Ledning

Fredrik Mannerheim

VD

Telefon: +46 (0)70-311 0860

fma@mannerheim.se

Född 1978

LinkedIn

Utbildning: MBA inom Financial Management vid Handelshögskolan i Stockholm, civilingenjörsexamen inom energiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan samt en Bachelorexamen inom maskinteknik från University of Western Ontario i Kanada.

Bakgrund: Fredrik Mannerheim har erfarenhet som interim vd för flera bolag inom Mannerheim-gruppen, bl.a. VKG Energy Services AB (publ.) och Enaco AB. Fredrik har dessutom flera års internationell erfarenhet inom MCC-gruppen som produkt- och utvecklingschef samt marknadsansvarig för nya produkter.

 

Anna Lindberg

Ekonomichef

Telefon: +46 (0)72-240 00 23

anna.lindberg@mannerheim.se

Född 1966

Utbildning: Ekonomiutbildning inriktning redovisning, Stockholm

Bakgrund: Anna Lindberg har mångårig erfarenhet av arbete som ekonomi -och redovisningschef i entreprenörsstyrda ägarledda företag. Anna har dessutom flera års erfarenhet av internationella koncernmiljöer bl.a. inom Mobile Climate Control (MCC-gruppen) och den amerikanskt ägda koncernen, ADC. Närmast kommer Anna från MCC (2004 -2012) där hon hade koncerna- och operativa uppdrag både som CFO och koncernredovisningschef med där tillkommande styrelseuppdrag i koncernens svenska och utländska dotterföretag.

 

Kontakta oss

Mannerheim Invest Group AB

Mailing address: Box 1201, 164 28 Kista

Visiting address: Skalholtsgatan 9

invest@mannerheim.se