Fredrik Mannerheim
VD

Kontaktuppgifter:
Telefon: +46 (0)70-311 0860
E-post: fredrik@mannerheim.se

Född 1978

Utbildning
MBA inom Financial Management vid Handelshögskolan i Stockholm, civilingenjörsexamen inom energiteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan samt en Bachelorexamen inom maskinteknik från University of Western Ontario i Kanada.

Bakgrund
Fredrik Mannerheim har erfarenhet som interim vd för flera bolag inom Mannerheim-gruppen, bl.a. VKG Energy Services AB (publ.) och Enaco AB. Fredrik har dessutom flera års internationell erfarenhet inom MCC-gruppen som produkt- och utvecklingschef samt marknadsansvarig för nya produkter.


Anna Lindberg
Ekonomichef

Kontaktuppgifter:
Telefon: +46 (0)72-240 00 23
E-post: anna.lindberg@mannerheim.se

Född 1966

Utbildning
Ekonomiutbildning inriktning redovisning, Stockholm

Bakgrund
Anna Lindberg har mångårig erfarenhet av arbete som ekonomi -och redovisningschef i entreprenörsstyrda ägarledda företag. Anna har dessutom flera års erfarenhet av internationella koncernmiljöer bl.a. inom Mobile Climate Control (MCC-gruppen) och den amerikanskt ägda koncernen, ADC. Närmast kommer Anna från MCC (2004 -2012) där hon hade koncerna- och operativa uppdrag både som CFO och koncernredovisningschef med där tillkommande styrelseuppdrag i koncernens svenska och utländska dotterföretag.