MEGACON AB

VIKTIGT, LÄS FÖRST!

Du kommer nu att se webbsidor och dokument som inte är avsedda för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Schweiz, Nya Zeeland eller Sydafrika. Genom att klicka på "Jag accepterar" nedan, accepterar du följande villkor.

Tillgång till materialet ges endast i informationssyfte och utgör inte ett erbjudande att sälja eller uppmaning att köpa värdepapper i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle vara olaglig. Denna webbsida, pressmeddelandet och erbjudandet till vilket dessa dokument hänför sig till riktas inte till personer vars deltagande förutsätter ytterligare erbjudandehandling, registrering eller andra åtgärder utöver de som följer av svensk rätt.

Pressmeddelandet med erbjudandet och därtill hörande material får inte distribueras i något land där distribution av till erbjudandet tillhörande dokument eller erbjudandet förutsätter ytterligare åtgärder enligt ovan eller strider mot lagstiftningen i sådant land.

Informationen på denna webbplats är i elektronisk form. Du påminns om att handlingar som överförts via detta medium kan ändras i samband med den elektroniska överföringen och följaktligen accepterar inte vare sig Mannerheim Invest AB eller något av dess dotterbolag eller närstående bolag eller någon företagsledare, tjänsteman, anställd eller ombud för Mannerheim Invest eller deras respektive närstående bolag, något ansvar för eventuella skillnader mellan den information som du kommer att få tillgång till på denna webbplats i elektronisk form jämfört med de tryckta versionerna med samma information. Tvister som uppstår till följd av erbjudandepressreleasen och därtill hörande material skall avgöras endast av svenska domstolar tillämpandes svensk lag, med tingsrätten i Stockholm som första instans.

Jag intygar att jag har läst informationen och villkoren på denna webbsida och att jag accepterar dem. Jag intygar och garanterar vidare att jag inte är bosatt eller befinner mig i Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Schweiz, Nya Zeeland eller Sydafrika eller i något annat land där distribution av till erbjudandet hörande dokument eller erbjudandet förutsätter åtgärder i enlighet med ovan eller inte är förenligt med lagar och regler i sådant land.

Vänligen klicka ”Jag accepterar” nedan för att bekräfta att du accepterar det ovannämnda.”

 

Ja, – jag accepterar

Nej/Avbryt, – jag accepterar inte