Remium förvärvades av Mannerheim Invest 2008, och är kapitalmarknadens största finanshus med specialisering på små och medelstora bolag. Genom förvärvet vill Mannerheim Invest möta den växande nordiska marknaden för företagsöverlåtelser och börsnoteringar av små och medelstora bolag samt vidareutveckla Remiums privatmarknadserbjudande.

Remium

Remium erbjuder ett komplett utbud av kapitalmarknadstjänster inom Corporate Finance, aktieanalys, aktiemäkleri och kapitalförvaltning. Finanshuset är även marknadsledande Market Maker och Certified Adviser på NASDAQ OMX.

Remium har under de senaste åren etablerat sig som den ledande institutionsmäklaren av listade små och medelstora bolag i Norden.

www.remium.se

 

Läs mer här:

Område Energitekniknätverk

Område Investeringsverksamhet


Tillbaka