Mannerheim Invests bolag inom området Investeringsverksamhet tillhör inte en särskild kategori, bransch eller verksamhet. Det som förenar bolagen är att de leds av ett starkt team med en god affärsidé. Mannerheim Invest ser en uttalad potential i dessa bolag och har ett starkt förtroende för företagens grundare.

ZeroLime
Mannerheim Invest gick in som delägare i ZeroLime 2008. Zerolimes erbjudande består av video- och webbaserade lösningar för rekrytering och bemanning. Genom att använda Zerolimes rekryteringsverktyg och bemanningssystem kan företag effektivisera sin verksamhet och drastiskt sänka kostnaderna för sin personalhantering. Den absoluta kärnan och mest påfallande konkurrensfördelen i ZeroLimes produktportfölj är användningen av videoinspelningar för intervjuer, screening och presentationer.

www.zerolime.se

Megacon
Megacon AB är en av norra Europas ledande aktörer på marknaden för elkvalitet och mätning av energieffektivitet. Megacon utvecklar, producerar och säljer utrustning och system för automatisk mätinsamling av energidata, driftsäkerhetsoptimering och säkring av elkvalitet. Marknaden sträcker sig över hela Europa men med störst koncentration på Sverige och Storbritannien där företaget har egna marknadsbolag.

www.megacon.se

Energivärme
Energivärme i Stockholm AB installerar värmepumpar till privatpersoner och företag i Stockholmsområdet.

www.energivarme.se

Cold City
År 2009 investerade Mannerheim Invest i Capital Cooling varav en del av koncern inkl rättigheterna till namnet avyttrades 2016. De kvarblivande bolagen heter numera Cold City och är ett holding bolag med framförallt investeringar fjärrkyla projekt i Honolulu.

Gigasense
Mät- och teknikföretaget Gigasense AB är organiserat inom tre olika affärsområden. Affärsområdet Gigasense utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och system för kranövervakning, kraftmätning och materialprovning. Friborg Test Technology är ett affärsområde som är världsledande på speciella testinstrument till testlaboratorier med avancerad utrustning för el-, flam- och miljötester.

www.gigasense.se


Tillbaka