Mind Industrial Group är ett investmentbolag som fungerar som en långsiktig och engagerad ägare till industri- och teknikföretag. Mind Industrial Group bildades 2010 och skapar en renodlad industrigrupp där alla bolag karaktäriseras av tillväxt, hög kompetens och entreprenörsanda.

www.mindindustrialgroup.com